Inkludera Invest

Utanförskap är ett komplicerat samhällsproblem som ännu ingen har löst. Inkludera Invest tror på socialt entreprenörskap som en stark samhällsförändrande kraft. Inkludera investerar i social utveckling. Investeringen består inte av pengar, utan av ett långsiktigt partnerskap med entreprenörerna.

Mer om Inkludera: www.inkluderainvest.se

Interrobangs uppdrag: Kommunikationsstöd och skribent