Varje människa kan göra skillnad

” Vi vill ha fler ”Raoul Wallenberg” i Sverige. Det finns en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna både i skollagen och i läroplanerna.”

Raoul Wallenberg Academy driver tillsammans med Friends projektet ”Varje människa kan göra skillnad”. 30 svarta kuber, en för varje mänsklig rättighet, skickades till utvalda skolklasser över hela landet tillsammans med ett pedagogiskt material för att inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för.

Interrobangs uppdrag: Operativt PR-arbete